At arbejde som fåreavler på Hedelam

 

Tekst: Charlotte Roager

At arbejde som fåreavler og være fårehyrde på Hedelam blandt får, lam, hyrdehunde, alpaca og æsler er et alsidigt arbejde.

På Hedelam er der knap 500 moder-får og dermed hører Hedelam til blandt de største fåreavlere i Danmark, og derfor er der som fåreavler og fårehyrde nok at se til. Herunder følger et lille indblik i nogen af fåreavleren og fårehyrdens arbejde.

Foto: Rikke Roager

 

Når det skal tjekkes om alle får og lam har det godt, er der tit mange skridt, der skal gås. I læmmeperioderne bliver der kigget til får og lam hver 3, time.

 

Foto: Rikke Roager

 

Også når der skal flyttes får og lam kan man som fårehyrde komme til at gå rigtig mange skridt om dagen.

 

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

 

Heldigvis er der på Hedelam både hyrdehunde og ATV . Mens hyrdehunde har været brugt gennem tusinder af år, er ATV-en indført som arbejdsredskab hos den moderne fåreavler og fårehyrde. Begge er helt uundværlige arbejdsredskaber i det daglige arbejde. Både hyrdehunde og ATV er til stor hjælp og sparer den moderne fåreavler og fårehyrde for mange skridt. Fx når der skal flyttes får eller lam.

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

 

Her er de store lam nået frem til hallen, hvor de skal tælles, vejes og sorteres. Nogen siger, at hvis man ikke kan sove, så skal man bare lægge sig med lukkede øjne og tælle får – det skulle være søvndyssende og hjælpe en til at falde i søvn. I virkelighedens verden er det at tælle får ikke søvndyssende, men et arbejde, der kræver koncentration. Hvert enkelt lam bliver talt og tjekket ved at det drives op på en vægt og herefter sorteret i flokke alt efter hvor meget de vejer.

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

 

De mange får og lam går hele tiden og græsser, og det er et vigtigt arbejde hele tiden at sørge for, at der er godt græs og frisk vand, der hvor dyrene går. Det betyder, at de mange får og lam af og til skal flyttes de andre græsningsarealer. Ved at flytte dyrene til andre græsningsarealer, hindres bakteriespredning og smittefare elimineres og er dermed medvirkende til at holde får og lam sunde og raske.

 

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

De nyfødte lam forsyner sig med hvad de har brug for hos deres mor. Også derfor er det afgørende, at alle moder-får selv får det, de har brug for at spise og drikke. De har brug for græs af god kvalitet, så kan de levere næringsrig mælk til de diende lam, der skal vokse sig store og sunde.

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

 

Efter cirka 14 dage begynder de små lam at gå med deres mødre på “lamme-bar”. Og der er ovenikøbet fri bar for de små lam. En lammebar er, som det ses på billedet, en foderautomat, hvor lammene kan forsyne sig med kraftfoder. Når får og lam flyttes, følger der samtidig et arbejde med, som består i at flytte og fylde “lammebarerne” op med foder.

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

 

Udover kraftfoder i lammebaren, bliver der sørget for fri adgang for både får og lam til slikkesten, der indeholder salt,

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

 

ligesom det løbende tjekkes, at der altid står spande med forskellige vitaminer og mineraler, så dyrene også får hvad de har brug for af den slags

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

 

Efterhånden bliver lammene gamle nok til at blive vænnet fra at drikke mælk hos deres mor, og lammene flyttes herefter til deres egne marker. Her har de nogen gange brug for lidt ekstra foder i form af ensilage. Ensilage bliver fremstillet af græs, som har ligget til tørre på marken. Derefter pakkes det tørre græs ind i store pakker af plastik, der er 100% ilttætte. I denne ilttætte indpakning sker der automatisk en konservering af plantedelene vha naturligt forekommende mælkesyrebakterier, som sænker pH-værdien så meget, at nedbryderbakterier ikke kan arbejde. Og derfor rådner græsset ikke men kan opbevares i lang tid og bruges som foder i takt med behovet.

På Hedelam er vi selvforsynende med ensilage og vi  fremstiller også til videresalg. Ensilage-pakkerne laver ikke sig selv. Det er også et stykke arbejde. Mens vi har en maskinstation til at klippe græsset og pakke det ind i plastik efter tørring, består vores arbejde i at samle de store pakker sammen og fodre dyrene med indholdet.

 

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

 

En fåreavler skal også hele tiden sørge for, at der er nye lam på vej. Her er det vædderne som skal i arbejde. Vædderne udstyres med sele hvorunder der er monteret en farveklods. Når vædderen har bedækket fåret afsætter farveklodsen en stor farveklat på fåret. På denne måde er der hele tiden styr på hvilke får, der er bedækket, og hvilke får, der mangler at blive bedækket.

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

 

De rød-mærkede får herunder skal læmme til oktober, mens de blå-mærkede får er dem, der leverer årets jule-lam.

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

 

På Hedelam fødes der nye lam 5 gange om året, og hver læmmesæson varer cirka 3 uger. I disse uger tilses får og lam hver 3. time. Nogen gange har moder-fåret brug for en hjælpende menneske-hånd, men for det meste klarer de fødslen selv og uden komplikationer. Hver gang, der konstateres, at der er kommet nye lam, bliver de nyfødte lam øremærket. Der sprayes med jod-spray på den tilbageværende navlesnor, for at forhindre, at de nyfødte lam smittes med bakterier gennem deres sårbare navler.

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

 

Der bliver også holdt nøje regnskab med, hvilke lam, der hører til hvilke får, og det fremgår af de valgte øremærker, ligesom det markeres på får og lam vha  farvespray. Den valgte farve viser også om fåret fik 1, 2 eller 3 lam. Samtidig registreres forskellige oplysninger  manuelt. Hvilke får og lam hører sammen? Hvornår blev lammene født? Hvor mange lam fik fåret? Hvordan gik fødslen? Hvordan er lammenes tilstand? osv osv

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

 

Herunder ses, at fåret til venstre var får nr. 32, der fik lam i denne omgang, og når tallet er skrevet med denne farve, fortæller det, at fåret fik et lam.

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

 

På Hedelam er der 3 hyrdehunde, som hjælper til med at arbejde blandt får og lam. Hyrdehundene elsker deres arbejde med fårene og lammene, men heller ikke disse evner kommer bare lige af sig selv. Det er et arbejde i sig selv at oplære en hyrdehund til at blive en god hyrdehund. Herunder er det “Gry”, som er i lære som hyrdehund.

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

 

Når man er i lære som hyrdehund er det vigtigt at øve sig, ligesom det er vigtigt, at hyrdehunden får nogle gode erfaringer i og oplevelser med at træne og dermed udvikler god selvtillid i arbejdet. I begyndelsen trænes der derfor med få får ad gangen.

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

Det er vigtigt, at alle hunde altid har det godt, og derfor er fri leg og motion også en del af dagligdagen for vores hyrdehunde. Hver dag er de ude i den frie natur, hvor de kan boltre sig. Her er det Silas, der synes at hans fåreavler skal få lidt mere fart på, for han er vild med…..

 

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

 

……at slå sig løs på marken…..

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

 

Og både Silas og Gry nyder friheden og hinandens selskab.

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

På Hedelam er der også vogterhunden Ida. Hun er en “Maremma Abruzzese”, som er hentet som hvalp i Italien. Hun skal vokse sig stor og stærk for at kunne forsvarer fårene mod ulven, som kommer og tager vores lam. Ida bor ude hos fårene og lammene, men ligesom alle andre hunde, er der forskellige ting, Ida skal lære. Her trænes der i at gå i snor.

 

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

Udover får, lam og hunde er her også to æsler og to alpacaer. De hjælper os med at beskytte vores dyr mod ræve. Både alpacaerne og æslerne er meget opmærksomme på, om ræven  kommer listende, og gør den det, stiller de sig og stirrer på ræven, som derved opdager, at den er afsløret. Det bryder ræven sig ikke om og derfor lister den sin vej igen. Herunder ses Pedro, som er den ene af vores to alpacaer. Pedro holder et skarpt øje med alt og alle.

 

Foto: Rikke Roager
Foto: Rikke Roager

Følg også vores dagligdag på facebook her: